برنامه نویسی چیست، بازار کار آن چگونه است و چگونه برنامه نویس شویم؟

سلام !
بعد از مدتی یک پست جدید مینویسم که در واقع نسخه جدیدتر و بهتر این پست هست.
برنامه نویسی
اگر بخوایم یک تعریف اجمالی از برنامه نویسی داشته باشیم، برنامه نویسی یعنی نوشتن کد ها و دستوراتی بر اساس قوانینی مشخص که توسط

بیشتر بخوانید