چطور میتینگ کوروش اتفاق افتاد؟

این پست نه تحلیلی تخصصی و علمی نه عکس و فیلم و نه کوبیدن و محکوم کردن شخص یا جریانی است.این مطلب فقط نوشته ای شخصی برآمده از دیدگاه یک دهه هشتادی غیر معمول درباره نحوه شکل گرفتن میتینگ کوروش است ! لطفا اگر علاقه

بیشتر بخوانید