ترویج همجنسگرایی، هیجان همه گیر

مسلما این متن خالی از اشکال نیست و من پذیرای اصلاحات و نقد های محترمانه شما هستم، اما فکر میکنم وجود این پست لازم بود.ممنون
سلام!
ماه هاست هر روز یادداشتی که برای نوشتن این پست گذاشتم میاد جلوی چشمم اما تا امروز این کار

بیشتر بخوانید